Opleiding Co÷rdinator/Hoofd BHV

Een Bedrijfsnoodorganisatie is als volgt opgezet:

 

- Crisisteam

- Coördinator/Hoofd BHV

- Ploegleider(s)

- BHV'ers / EHBO'ers

 

Alles Paletti biedt in oktober dit jaar weer de Opleiding 𝐂𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫/𝐇𝐨𝐨𝐟𝐝 𝐁𝐇𝐕 (C/H BHV) aan. De C/H BHV geeft uitvoering aan de bhv-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen en vertaalt deze in concrete maatregelen, waaronder:

 

- opzetten van de bhv-organisatie;

- opstellen en beheren van het bhv-beleidsplan;

- implementeren van het arbobeleid met betrekking tot bhv;

- zorgen voor voldoende opleiding en oefening van de bhv;

- communiceren met interne en externe contacten.

 

Vaak wordt de functie van Coördinator/Hoofd BHV gecombineerd met de functie van Ploegleider BHV en/of die van de personeelsfunctionaris.

Heeft u interesse in deze cursus, schrijf u dan in via 𝘪𝘯𝘧𝘰@𝘢𝘭𝘭𝘦𝘴-𝘱𝘢𝘭𝘦𝘵𝘵𝘪.𝘯𝘭. De cursusdata zijn gepland op 8 & 15 oktober 2021.

De exacte datum voor het examen wordt nog nader bepaald, maar zal naar alle waarschijnlijkheid eind januari zijn.

Neem voor meer informatie en/of kosten gerust contact met ons op 𝘪𝘯𝘧𝘰@𝘢𝘭𝘭𝘦𝘴-𝘱𝘢𝘭𝘦𝘵𝘵𝘪.𝘯𝘭 / 077-4657218