Wetgeving

Wetgeving
Met ingang van 1 januari 2007 is de vernieuwde Arbowet van kracht. Deze wet heeft tot doel om betere arbeidsomstandigheden te bevorderen. De nieuwe wet zorgt voor minder regels en meer eigen verantwoordelijkheid voor de werkgever. Nu in 2012 is de wetgeving van 2007 nog steeds van kracht.  
Op het gebied van Bedrijfshulpverlening heeft de vernieuwde Arbowet direct gevolgen. De nieuwe wet bepaalt dat de bedrijfshulpverlening maatwerk wordt. Uw BHV-organisatie wordt ingericht op grond van resultaten van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De indicatie minimaal 1 BHV-er op 50 aanwezigen is dus niet meer van toepassing.

Vrijwilligers
Vrijwilligers vallen niet onder de nieuwe Arbowet. Voor de arbo gelden besturen van vrijwilligersorganisaties dus niet meer als werkgever. De minister heeft organisaties die geheel draaien op vrijwilligers, vrijgesteld van de eisen die gelden voor bedrijfshulpverlening. 
Toch blijft het begrip werkgever ruim geformuleerd. Ook beheerders die alleen inhoudelijk worden aangestuurd, omdat ze bijvoorbeeld bij de gemeente op de loonlijst staan, gelden als werknemer en hiervoor moet bedrijfshulpverlening georganiseerd worden.