Ontwikkeling nieuwe lesmethodieken

Ook dit jaar zijn we weer sinds september gestart met de nieuwe BHV lessen. Bijzonder hieraan is dat de les is samengesteld door Alles Paletti® EHBO-BHV opleidingen en een collega opleidingsinstituut.

In de lessen wordt uitgegaan van een zelfsturend oplossingsvermogen van de cursist. Dit wil zeggen dat er een actieve houding van de cursist wordt verwacht. Om dit te waarborgen worden er wederom kleinere groepjes gevormd die elk hun eigen ongevalsituatie dienen op te lossen.

De cursisten hebben ook enige inspraak in de ongevalsituatie. 

Meer verklappen we niet... Kom en laat u verrassen...