Ontwerpnorm Brandveilig werken op platte daken gepubliceerd

Ontwerpnorm Brandveilig werken op platte daken gepubliceerd

Op daken kan men werken met branders, soldeerapparaten en slijptollen, zonder dat er veel kans is op het uitbreken van brand. Mits dit op een goede manier gebeurt. In 2008 is normontwerp NEN 6050:2008 Voorwaarden voor brandveilig werken aan daken – Gesloten dakbedekkingssystemen gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 15 oktober 2008 commentaar indienen. De definitieve norm wordt waarschijnlijk begin 2009 gepubliceerd.
19-6-2008

Dakdekkers, installateurs en andere mensen die op daken werken, moeten voorkomen dat de ondergrond in contact komt met vlammen en vonken bij details zoals opstanden en dakdoorvoeringen. NEN 6050 geeft aan welke voorzieningen moeten worden toegepast en in welke zones op het dak niet met open vuur gewerkt moet worden.

Achtergrond

In 2006 is de voornorm NVN 6050 gepubliceerd, die richtlijnen geeft voor het werken met open vuur op het dak. In 2007 hebben de gebruikers deze voornorm geëvalueerd. De reacties zijn verwerkt in normontwerp NEN 6050.

Informatie en bestellingen

De norm is binnenkort verkrijgbaar via de Normshop van de NEN-website www.nen.nl.