Nieuwe lesmethode BHV herhaling bevalt goed

Vanaf september 2010 is Alles Paletti® gestart met een nieuwe lesmethode: zelfsturende kleine groepen van maximaal 4 personen.  De bedoeling van deze groepen is dat ze zelf de handelingen ensceneren, uitvoeren, instrueren en controleren. Op deze manier zijn de cursisten veel meer praktisch bezig.  De rol van de instructeur is hier een begeleidende rol en daar waar nodig bijsturen. 97% van de cursisten is hier volgens de evaluatie zeer tevreden over.