Jaarlijks 170 ongevallen tijdens barbecuen

Jaarlijks 170 ongevallen tijdens barbecuen

Ieder jaar moeten er 170 mensen onverhoopt naar de Spoedeisende Hulp Afdeling van een ziekenhuis omdat ze gewond zijn geraakt tijdens barbecuen. Iets meer dan de helft heeft zich verbrand, direct aan het vuur of aan een heet voorwerp. In de meeste gevallen betreft het tweedegraads brandwonden. 12% van de slachtoffers moet worden opgenomen in het ziekenhuis. De meest ernstige ongevallen gebeuren vooral als er spiritus, petroleum of benzine is gebruikt.

Onder de slachtoffers zijn drie keer zoveel mannen als vrouwen. Iets meer dan de helft van de slachtoffers is tussen de 25 en de 54 jaar.

De meest ernstige ongevallen kunnen worden voorkomen door aanmaakblokjes te gebruiken en geen spiritus, petroleum of benzine. Ook is het belangrijk om extra op te letten als er kinderen in de buurt zijn. Meer tips over veilig barbecuen staan hier.