Donner wil uniforme BHV-regels

Minister Donner van SZW heeft besloten tot het ontwerpen van een Algemene Maatregel van Bestuur om landelijke uniformiteit op het gebied van bedrijfshulpverlening te bereiken. Het is de bedoeling dat hiermee in geval van calamiteiten ook de BHV aan niet-medewerkers wettelijk wordt geregeld.

Aanleiding voor de plannen van Donner is de Schipholbrand van 2005. Uit rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en van rijksinspecties hierover blijkt dat niet duidelijk is in hoeverre de regels voor bedrijfshulpverlening in de Arbowet van toepassing zijn op andere personen dan werknemers. De Utrechtse Juristen Groep (UJG) heeft naar aanleiding hiervan een advies uitgebracht dat de bewindsman nu heeft overgenomen.

Donner heeft in een brief aan de Tweed kamer aangekondigd om op basis van de Arbeidsomstandighedenwet, de Woningwet en de toekomstige - op dit moment nog bij de Kamer in behandeling zijnde - Wet veiligheidsrisico’s een gezamenlijke Algemene Maatregel van Bestuur te ontwerpen. De bewindsman stelt dat de keuze voor gezamenlijke regelgeving te maken heeft met de waarborging van landelijke uniformiteit.

Ook vermindering van de regeldruk speelt mee in de keuze voor uniforme BHV-regels, aldus Donner. Om de administratieve lasten nog verder te beperken is het uitgangspunt van de gezamenlijke regelgeving dat de huidige bepalingen uit de Arbowet over bedrijfshulpverlening zoveel mogelijk als doelvoorschriften worden geformuleerd. Dit maakt maatwerk mogelijk.