BHV Ploegleider worden?

De cursus ploegleider BHV is bedoeld voor de bedrijfshulpverlener die als coördinator leiding moet geven aan een ploeg bedrijfshulpverleners. Het is de taak van de ploegleider om de inzet van de ploeg bedrijfshulpverleners te leiden en daarop controle uit te oefenen. Hiervoor is extra kennis nodig op het gebied van waar het team van bedrijfshulpverleners wordt ingezet en van de te gebruiken hulpmiddelen in geval van een ongeval of calamiteit.

Een ploegleider zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod.

Een ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden. Daarom zal er tijdens de cursus een ruime plaats zijn ingeruimd voor de training van deze vaardigheden.

De taak van de ploegleider omvat de volgende onderdelen:

  • Beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied.
  • Voorbereiden op de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg.
  • Oefenen met de bedrijfshulpverleningsploeg.
  • Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen.
  • Beheer en controle van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen.

Na het volgen van de cursus Ploegleider BHV is men in staat om tijdens incidenten binnen het bedrijf, op de juiste wijze leiding te geven aan de bedrijfshulpverlening en daarin samen te werken en af te stemmen met de externe hulpdiensten.

De cursus beslaat drie hele dagen (niet aaneengesloten). De cursus wordt afgesloten met een examen. Wanneer de deelnemer het examen op beide onderdelen, zowel praktijk als theorie, met goed gevolg heeft afgelegd ontvangt men een diploma. Het diploma ploegleider BHV is 1 jaar geldig en wordt telkens voor 1 jaar verlengd. Om voor verlenging in aanmerking te komen moet er per jaar een herhalingsles gevolgd worden. Dit zijn 8 lesuren op jaarbasis.

De volgende cursus BHV ploegleider vindt plaats op 17 en 24 januari 2011 van 08:30 uur tot 17:00 uur.

Het examen zal dan plaatsvinden op 7 februari 2011 van 08:30 uur tot 13:00 uur

Mocht u interesse of nog vragen hebben kunt u contact met ons opnemen: 077-4657218 of mail naar: info@allles-paletti.nl