VCA VOL

Leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie voor de mensen op de werkvloer. Om als leidinggevende het goede voorbeeld te kunnen geven en anderen op gevaren te kunnen wijzen is het noodzakelijk de nodige kennis van zaken te hebben. Het certificaat VCA VOL geeft aan dat een leidinggevende weet hoe veilig te werken en dat er wordt gestreefd naar minder ongevallen op de werkvloer. Het doel van de cursus is om veiligheidsbesef en bewustwording bij te brengen door het leren herkennen van gevaren en risico’s in het bedrijf. Er wordt ingegaan op taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid.

Inhoud cursus

In de cursus leren leidinggevenden hoe ze onveilige situaties kunnen herkennen en krijgen ze inzicht in maatregelen die ze dienen te nemen om risico’s te vermijden.
Onderwerpen die o.a. in de cursus aan bod komen:
•Veiligheidswetgeving en Europese richtlijnen
•Het ontstaan van ongevallen
•Strategieen om veiliger te kunnen werken
•Het bevorderen van veilig werken
•Taakrisico analyse en bedrijfsnoodplannen
•Gevarenbronnen (lawaai, elektriciteit, straling en asbest)

Voor wie

De cursus VCA VOL is bedoeld voor alle operationele leidinggevenden van bedrijven in de industrie en bouwnijverheid. De cursist heeft geen vooropleiding nodig, basisonderwijs is voldoende.

Duur cursus

De cursus VCA VOL duurt 1 of 2 dagen. Na afronding van de cursus zullen de cursisten het examen afleggen. Dit examen wordt door een gecertificeerd examenbureau afgenomen en bestaat uit 70 meerkeuze vragen.

Certificaat

Cursisten die het examen succesvol hebben afgerond krijgen het diploma en pasje VCA VOL verstrekt. Deze hebben een geldigheidsduur van 10 jaar. Iedere 10 jaar dient de opleiding opnieuw te worden gevolgd.

Data


VCA - Cursusduur: 1 dag met zelfstudie 

*dinsdag 26 oktober 2021 

* maandag 15 november 2021

VCA - Cursusduur: 2 dagen     

* maandag 8 & maandag 15 november 2021