VCA BASIS

Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk zijn belangrijk om te zorgen dat er geen ongevallen gebeuren en om ziekte van werknemers te voorkomen. Werkgevers en werknemers hebben hierin allebei hun eigen taken en verantwoordelijkheden. In de Arbeidsomstandighedenwet is geregeld wat werkgevers en werknemers moeten doen om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Werkgevers zijn vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht hun werknemers instructie te geven over veiligheid. Door werknemers een VCA-examen te laten doen voldoen zij voor een deel aan die verplichting. Het certificaat VCA geeft aan dat een werknemer weet hoe veilig te werken en dat er wordt gestreefd naar minder ongevallen op de werkvloer.

Inhoud cursus

De cursus geeft inzicht in onveilige situaties en de voordelen van werken onder veilige omstandigheden. Zo draagt de cursus bij aan het voorkomen van letsel. De cursisten leren de basiskennis voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in hun branche.
Onderwerpen die o.a. in de cursus aan bod komen:
• Veiligheids- en gezondheidswetgeving
• Risico’s en ongevallen
•Werken in besloten ruimten
•Veilig werken met machines en gereedschappen
•Werken op hoogte
•Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor wie

De cursus VCA Basis is bedoeld voor alle operationele medewerkers van bedrijven in de industrie en bouwnijverheid. De cursist heeft geen vooropleiding nodig, basisonderwijs is voldoende.

Duur cursus

De cursus VCA Basis duurt 1 of 2 dagen. Na afronding van de cursus zullen de cursisten het examen afleggen. Dit examen wordt door een gecertificeerd examenbureau afgenomen en bestaat uit 40 meerkeuze vragen.

Certificaat

Cursisten die het examen succesvol hebben afgerond krijgen het diploma en pasje VCA Basisveiligheid verstrekt. Deze hebben een geldigheidsduur van 10 jaar. Iedere 10 jaar dient de opleiding opnieuw te worden gevolgd.

Data

VCA - Cursusduur: 1 dag met zelfstudie 

*dinsdag 26 oktober 2021 

* maandag 15 november 2021            

VCA - Cursusduur: 2 dagen  

*maandag 8 & maandag 15 november 2021