PLOEGLEIDER BHV HERH

Het is de taak van de ploegleider om de inzet van de ploeg bedrijfshulpverleners te leiden en daarop controle uit te oefenen. Hiervoor is extra kennis nodig op het gebied van waar het team van bedrijfshulpverleners wordt ingezet en van de te gebruiken hulpmiddelen in geval van een ongeval of calamiteit. Tijdens de herhaling ploegleider BHV wordt de kennis opgefrist met betrekking tot het op de juiste wijze leiding geven aan de bedrijfshulpverlening en daarin samen te werken en af te stemmen met de externe hulpdiensten.

Inhoud cursus

Een ploegleider zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod. Een ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden. Daarom zal er tijdens de cursus een ruime plaats zijn ingeruimd voor de training van deze vaardigheden.
Onderwerpen die in de cursus herhaald worden:
• Beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied.
• Voorbereiden op de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg.
• Oefenen met de bedrijfshulpverleningsploeg.
• Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen.
• Beheer en controle van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen.

Voor wie

De cursus ploegleider BHV is bedoeld voor de bedrijfshulpverlener die als coordinator leiding moet geven aan een ploeg bedrijfshulpverleners en zijn kennis wil ophalen en in het bezit is van een geldig Ploegleider diploma.

Duur cursus

Om aan te kunnen tonen dat een gecertificeerde nog voldoende kennis heeft om als coordinator leiding te geven aan een ploeg bedrijfshulpverleners dienen er minimaal 4 herhalingsuren op jaarbasis gevolgd te worden. Dit vindt plaats in een halve dag.

Certificaat

Gedurende de gehele dag wordt er door de instructeur bekeken of de cursist nog competent is. Wanneer alle onderdelen competent worden bevonden, ontvangt men een certificaat herhaling ploegleider. Dit certificaat is te downloaden en te printen door in te loggen op uw account bij het NIBHV. U ontvangt geen papieren certificaat of pasje.

Data

* woensdag 7 april 2021 08.30 uur tot 12.00 uur