EHBO OPLEIDING

EHBO is hulp die door leken kan worden geboden in afwachting van professionele hulpverleners, zoals de ambulancezorgverlening. EHBO wordt verleend in elke situatie waar (levensbedreigende) letsels en stoornissen zijn opgetreden, maar ook kleinere letsels kunnen door EHBO’ers worden behandeld. Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken worden LOTUS slachtoffers ingeschakeld die diverse ongevalsituaties, wonden en letsels uitbeelden en de cursist een beter inzicht verschaffen in wat er in een slachtoffer omgaat.

Inhoud cursus

Inzicht in kennis van ongelukken en letsels kan de cursist helpen om preventief ongelukken te voorkomen, verslechtering van de toestand van het slachtoffer voorkomen, dan wel levensreddend handelen. Het doel is dan ook dat men in staat is om op verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen aan een medemens met een plotseling optredende stoornis in zijn gezondheidstoestand als gevolg van een ziekte of ongeval.
Onderwerpen die aan bod komen:
• Eerste hulp verlenen: vijf belangrijke punten
• Schakels in een keten: de vitale functies
• Stoornissen in het bewustzijn
• Stoornissen in de ademhaling
• Ernstige bloedingen
• Plaatselijk letsel
• Warmteletsels
• Koudeletsels
• Vergiftigingen
• Elektriciteitsletsels
• Verband- en hulpmiddelen
• Het menselijk lichaam

Voor wie

De verantwoordelijkheid voor de behandeling van stoornissen in de gezondheid berust bij de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Het vergt hen echter meestal enige tijd om een slachtoffer te bereiken of deze naar de professional toe te brengen. In dit tijdsverloop kan soms meer schade ontstaan aan zijn gezondheidstoestand. Daarom is het van groot belang dat reeds ter plaatse eerste hulp wordt verleend. Hierbij kunnen leken als EHBO’ers een belangrijke rol spelen. De EHBO cursus is dan ook bedoeld voor iedereen die wil weten wat te doen, maar vooral ook wat te laten bij ongelukken.

Duur cursus

De opleiding voor het diploma EHBO omvat een lesduur van 20 uur en daarnaast nog een examen. De lessen worden in 5 dagdelen en een dagdeel examen gegeven. Totaal dus 6 dagdelen.     

Certificaat

De cursus wordt afgesloten met een officieel examen onder toezicht van het Oranje Kruis. Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het diploma Eerste Hulp is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd. Om voor verlenging in aanmerking te komen moet de cursist per jaar een aantal herhalingslessen volgen. Dit zijn minimaal 8 lesuren op jaarbasis.

Data

EHBO opleiding - cursusduur 10 avonden en 1 avond examen  lestijden van 20.00 uur tot 22.00 uur

Dit is mogelijk wanneer u minimaal 8 personen aanmeldt. 

EHBO dag opleiding