BHV OPLEIDING

Volgens het Arbeidsomstandighedenbeleid van 1 november 1999 is de werkgever verplicht zorg te dragen voor adequaat opgeleide personen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Bij het niet nakomen van deze verplichting kan de Arbo-wet het bedrijf een boete opleggen.
Als er op een bedrijf een ongeluk gebeurt, dan is het belangrijk dat goed getrainde BHV'ers persoonlijk letsel en uitbreiding van schade voorkomen. Goed getrainde BHV'ers blijken dan van onschatbare waarde te zijn bij een echte calamiteit.
De bedrijfshulpverlening is bedoeld als voorpost voor professionele hulpverlening, zoals brandweer of ambulance.

Inhoud cursus

Onderwerpen die in de cursus aan bod komen:
 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 • Het beperken en bestrijden van een beginnende brand
 • Het voorkomen en beperken van ongevallen
 • Het in noodsituaties alarmerenn en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf
 • Het alarmeren en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties

Voor wie

De BHV opleiding is bedoeld voor (een gedeelte van de) werknemers zodat die bij een calamiteit op het bedrijf actie kunnen ondernemen totdat er professionele hulpverlening komt.

Duur cursus

De opleiding BHV bestaat uit twee gedeeltes: 1.theorie gedeelte door middel van e-learning

  2. praktijk dag, van 08.30 uur tot 16.30 uur 

Na inschrijving voor de praktijkdag, deze data staan vermeld onder het kopje "DATA", schrijven wij de deelnemer in bij het NIBHV , de deelnemer ontvangt van het NIBHV een mail met het verzoek een eigen wachtwoord aan te maken, hierna ontvangen zij een link waarmee de e learning gevolgd kan worden. Deze modules kunnen op eigen locatie in gedeeltes en eigen tempo gevolgd worden. Het theorie gedeelte moet wel afgerond zijn voor deelname aan de praktijkdag.

De praktijk dag bestaat uit een 1/2 dag eerste hulp inclusief reanimatie en AED en een 1/2 dag brand en ontruiming. 

Certificaat

Na het voltooien van de e-learning module en het volgen van het praktijk gedeelte is het certificaat te downloaden en te printen door in te loggen op uw account bij het NIBHV. U ontvangt geen papieren certificaat of pasje.

Om de geldigheid te behouden dient er ieder jaar herhaald te worden.

Data

Opleiding BHV 

Praktijkdagen BHV  Basis, na het volgen van het theorie gedeelte door middel van e-learning
 • maandag 12-04-2021
 • donderdag 22-04-2021
 • maandag 10-05-2021
 • dinsdag 25-05-2021
 • donderdag 10-06-2021
 • woensdag 30-06-2021
 • maandag 12-07-2021
 • dinsdag 20-07-2021