BHV OPLEIDING

Volgens het Arbeidsomstandighedenbeleid van 1 november 1999 is de werkgever verplicht zorg te dragen voor adequaat opgeleide personen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Bij het niet nakomen van deze verplichting kan de Arbo-wet het bedrijf een boete opleggen.
Als er op een bedrijf een ongeluk gebeurt, dan is het belangrijk dat goed getrainde BHV'ers persoonlijk letsel en uitbreiding van schade voorkomen. Goed getrainde BHV'ers blijken dan van onschatbare waarde te zijn bij een echte calamiteit.
De bedrijfshulpverlening is bedoeld als voorpost voor professionele hulpverlening, zoals brandweer of ambulance.

Inhoud cursus

Onderwerpen die in de cursus aan bod komen:
 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 • Het beperken en bestrijden van een beginnende brand
 • Het voorkomen en beperken van ongevallen
 • Het in noodsituaties alarmerenn en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf
 • Het alarmeren en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties

Voor wie

De BHV opleiding is bedoeld voor (een gedeelte van de) werknemers zodat die bij een calamiteit op het bedrijf actie kunnen ondernemen totdat er professionele hulpverlening komt.

Duur cursus

De opleiding BHV duurt 2 dagen (of 4 dagdelen). 1 Dag eerste hulp, reanimatie en AED en 1 dag brandbestrijding, ontruiming en communicatief. Tijdens de lessen bedrijfshulpverlening gaan theorie en praktijk hand aan hand. Aan het eind van beide dagen vindt een examen plaats voor zowel theorie als praktijk. De praktische toets bestaat uit het uitvoeren van de aangeleerde vaardigheden. De theoretische toets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat

Cursisten die de opleiding succesvol hebben afgerond krijgen het certificaat eerste hulp, reanimatie en AED en het certificaat brandbestrijding, ontruiming en communicatie. Tevens ontvangt de cursist het diploma en pasje bedrijfshulpverlener. Om de geldigheid te behouden dient er ieder jaar herhaald te worden.

Data

Opleiding BHV - Cursusduur: 2 dagen

 • dinsdag 24-03-2020 & dinsdag 31-03-2020 =VOL
 • dinsdag 07-04-2020 & dinsdag 14-04-2020
 • donderdag 16-04-2020 & donderdag 23-04-2020
 • maandag 11-05-2020 & maandag 18-05-2020
 • dinsdag 16-06-2020 & dinsdag 23-06-2020
 • woensdag 01-07-2020 & woensdag 08-07-2020